Πιστοποίηση κατά ISO 14001

Πιστοποίηση κατά ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Γεώργιος Ορκόπουλος, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ταυτόχρονα κατανοώντας τις διεθνείς πρακτικές εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης, προχώρησε ένα ακόμα βήμα μπροστά, αποφασίζοντας να πιστοποιηθεί ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, προσθέτοντας μια ακόμα πιστοποίηση στον Οργανισμό (έχει ήδη ISO9001 και ΕΛΟΤ 1429).

Με την περιβαλλοντική πιστοποίηση αποδεικνύεται η συμμόρφωση του Οργανισμού με την περιβαλλοντική νομοθεσία και καθορίζεται το πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντίδραση σε κάθε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών σε αρμονία με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η επιθεώρηση πιστοποίησης διεξάχθηκε από το Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas και η προετοιμασία για την πιστοποίηση υλοποιήθηκε από τη Σύμβουλο Ποιότητας του Οργανισμού, κα Μαρία Μανέτου, MSc TQM.

Read 1597 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς