Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.)

 • Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας. Από το έτος 1872 που δημιουργήθηκαν σοβαρές υποδομές στο νέο λιμάνι, άρχισε να συνδέεται με αυτό η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η Πάτρα ως εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο, συνέτεινε οικονομικά στην ολοκλήρωση της «Μεγάλης Ιδέας» για την Ελλάδα του Ελ. Βενιζέλου.
 • Μετά τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης πρέπει να αναζητηθούν νέοι ρυθμοί ανάπτυξης για την περιοχή ώστε να μετεξελιχθεί από την πόλη με τα πολλά φουγάρα και τις σειρήνες» της δεκαετίας του ’60 στην πόλη της «τεχνολογίας και των καινοτόμων υπηρεσιών» της δεκαετίας του 2020. Τα λόγια του Αβραάμ Λίνκολν «πρέπει να σχεδιάζουμε για το μέλλον, διότι οι άνθρωποι που μένουν κολλημένοι στο παρόν θα παραμείνουν στο παρελθόν» είναι πάντα επίκαιρα και ιδιαίτερα σε εποχές έντονης ανταγωνιστικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η αποστολή και το όραμα του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ

στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής και του αυξημένου γεω-στρατηγικού ρόλου του λιμένα στη θαλάσσια αρτηρία της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης είναι η «Ανάπτυξη του Λιμένα ως κύριας Δυτικής Πύλης της Ελλάδας προς την Ιταλία και την Ε.Ε.»

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 • Κάνιστρα Ερασμία του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 • Αναστασόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
 • Καλλιανού Άννα - Μαρία του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Καραμεσίνη Παναγιώτα του Περικλή, εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Κάτσενος Σταύρος του Ιωάννη, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαϊας μή εκτελεστικό μέλος
 • Μπάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Παπασημακόπουλος Χρήστος του Περικλή, μη εκτελεστικό μέλος
 • Πολίτης Σπυρίδων του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ρόδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Στάμος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Τσίρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
 •  

Οι Στρατηγικοί Στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι:

 • Η διατήρηση και ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΛΠΑ και η ανάπτυξη του λιμένα ως κύριας επιβατικής και εμπορικής πύλης της Ελλάδας προς την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η βελτίωση των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας ώστε να εισέλθει σε νέες αγορές (π.χ. υπηρεσίες κρουαζιέρας κ.λ.π.).
 • Η ανάπτυξη καλών σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και η ανάληψη και περαιτέρω ενδυνάμωση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η Διοίκηση του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ στα πλαίσια επίτευξης του λιμένα ως ολοκληρωμένου πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών αποσκοπεί σε:

 • Βελτίωση των υποδομών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χωρητικότητας του θαλάσσιου διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου σε επιβάτες και εμπορεύματα.
 • Αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω ανασχεδιασμού των υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων της Ελλάδας και της Μεσογείου με στόχο την ενοποίησή τους στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (Δ.Δ.Μ).
 • Βελτίωση της ποιότητας και ολοκλήρωση των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να χρησιμοποιείται ως κόμβος συνδυασμένων - διατροπικών μεταφορών (International Transport Chain).
 • Συμβολή στην εθνική οικονομική και κοινωνική πολιτική στα πλαίσια του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Σε μια Ευρώπη όπου οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν ποσοστό 70% επί του συνόλου μεταφορών μεταξύ Ε.Ε. και υπόλοιπου κόσμου, τα λιμάνια της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα το λιμάνι της Πάτρας πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική του, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα στις θαλάσσιες μεταφορές π.χ. ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας κλπ. Και βέβαια ο περιφερειακός του ρόλος και η οργανωτική του συγκρότηση τον ξεχωρίζει από το φαινόμενο των «λιμανιών ευκαιρίας» που δυστυχώς υπάρχουν στην χώρα μας.

Ο Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ είναι ο σημαντικότερος δημοσίου συμφέροντος Οργανισμός που συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού για ανταγωνιστική λιμενική βιομηχανία της χώρας μας προγραμματίζει και αξιολογεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να αναδειχθεί πόλος περιφερειακής ανάπτυξης της ναυτιλίας σε συνεργασία και με διακριτούς ρόλους με τους αντίστοιχους οργανισμούς της λιμενικής περιφέρειας της Νότιο-Δυτικής Ελλάδος.

Ο Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ με την καθημερινή δράση του αποσκοπεί στην συνεργασία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Λιμένα, των ναυτιλιακών και εμπορικών επιχειρήσεων και γενικά όλων των εμπλεκομένων ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες, στους χρήστες και τους πολίτες.

Είναι εμφανές ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και έτσι ο Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ σχεδιάζει επιθετική πολιτική α) με επέκταση στον χώρο της κρουαζιέρας και των μεγάλων γιωτ β) με αναβάθμιση των υπηρεσιών με νέες σύγχρονες υποδομές.

Επίσης συνεχίζεται η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) που θα εισάγει το λιμάνι στην αγορά διακίνησης Ε/Κ για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του.

Τέλος αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ (πρώην Πειραϊκή – Πατραϊκή) συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων ως κέντρο συνοδευτικών υπηρεσιών του Λιμένα Πατρών.

Για την κρουαζιέρα και την είσοδο του Ο.Λ.Π.Α. ΑΕ στην αγορά αυτή που διαμορφώνεται σε νέα δεδομένα για την χώρα μας μετά την άρση του, cabotage έχουν δρομολογηθεί σειρά ενεργειών και συνεργασιών.

Τέλος προσπαθεί σε συνεργασία με Ναυτιλιακές Εταιρείες να δημιουργήσει και να ερευνήσει νέες δυνατότητες λιμενικών μεταφορών από Πάτρα προς άλλα λιμάνια της Αδριατικής θάλασσας.

 

 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Η τάση αύξησης της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και η μετατόπιση προς αυτήν του ενδιαφέροντος των μεγάλων εταιρειών κρουαζιέρας από την Καραϊβική, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές και για το Λιμάνι της Πάτρας. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η μελετημένη, μεθοδική και επίμονη αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

pdf-icon

 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.) Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε με το Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 2261/27.06.01), και αποτελεί την μετεξέλιξη του Λιμενικού Ταμείου Πατρών, που ήταν Ν.Π.Δ.Δ.

pdf-icon
pdf-icon

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

pdf-icon

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

pdf-icon

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: Ναι
Διαχείριση απορ/των: Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των:  Ναι

Μήκος προβλήτας: 771μ.
Αριθμός προβλητών:  3
Αγκυροβόλιο: Ναι
Βάθος: -

Λιμενικές υπηρεσίες: Ρυμουλκά, Πλοήγηση
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: Κτίριο 2 όροφοι
Πλησιέστερο αεροδρόμιο:  38 χλμ

Σταθμός ταξί: 30 μ
Σταθμός λεωφορείων: 30 μ
Απόσταση από κέντρο της πόλης:  Εντός αστικού ιστού
Λοιπές υπηρεσίες: Δωρεάν μετάβαση στο κέντρο της πόλης, ΑΤΜ, Κατάστημα Duty Free

View the embedded image gallery online at:
https://www.elime.gr/patra#sigProIdfcb741e06e

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς