Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας (Ο.Λ.Ρ.)

 • Ο λιμένας Ραφήνα είναι κατεξοχήν λιμένας ακτοπλοΐας χωρίς οργανωμένη και συστηματική εμπορική κίνηση (μόνο μέσω ακτοπλοΐας διακινούνται συνήθη φορτία με φορτηγά οχήματα). Στον τομέα ευθύνης του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ανήκουν τα επιβατικά λιμάνια της Ραφήνας και Αγ. Μαρίνας.
 • Το λιμάνι διαθέτει δύο (2) ράμπες επιβατηγών καταμαράν, δεκατρείς (13) ράμπες επιβατηγών-οχηματαγωγών και εβδομήντα (70) θέσεις αλιευτικών σκαφών.

Ο Οργανισμός Λιμένα Ραφίνας,

έχει ως βασική αποστολή την εξέλιξή του σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο φορέα, ο οποίος θα στοχεύει στην εδραίωση του ρόλου του λιμένα Ραφήνας ως «Λιμένας-Πύλη» προς Β. Εύβοια και συγκεκριμένα νησιά των Β. Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος), αναλαμβάνοντας συμπληρωματικό ρόλο προς τον λιμένα του Πειραιά και το ευρύτερο Σύστημα Λιμένων της Αττικής.

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΙΝΑΣ

 

 • Χρυσοφώτης Σπυρίδων του Διονυσίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ματσόπουλος Θεοφάνης - Παναγιώτης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Πέππας Ιωάννης του Δημητρίου, Εκπρόσωπος του Μετόχου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Παπαχρήστου Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Μετόχου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Κουρή Αλεξάνδρα του Χαραλάμπους, Εκπρόσωπος της Ένωσης Υπαλλήλων Ο.Λ.Ρ. Α.Ε, μη εκτελεστικό μέλος
 • Βαλαβάνης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Καραλολέγκου Γρηγορία, Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α., μη εκτελεστικό μέλος

 

Το λιμάνι της Ραφήνας λόγω της γεωγραφικής και στρατηγικής του θέσης στο πλαίσιο του Συστήματος Λιμένων Αττικής, ενισχύει την ελκυστικότητα του από πλευράς επιβατικής κίνησης, για τους εξής λόγους:

 • Εγγύτητα στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και σύνδεση με λεωφορειακή γραμμή.
 • Εγγύτητα σε εξαιρετικής σημασίας τουριστικούς προορισμούς (νότια Εύβοια, νησιά των Κυκλάδων) από Κέντρο και Βορειανατολικά προάστια Αθηνών.
 • Εύκολη προσέγγιση επιβατών που πρόκειται να αναβαθμιστεί σημαντικά ενόψει της επικείμενης οδικής επέκτασης της Αττικής οδού, την διαπλάτυνση της λεωφόρου Μαραθώνος, αλλά και την προγραμματισμένη άφιξη του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών και την ανάπτυξη του λιμένα είναι:

 • Η λειτουργική του αναβάθμιση με τα απαραίτητα έργα λιμενικών υποδομών και αναδομών, στα πλαίσια των κατευθύνσεων της εθνικής, λιμενικής πολιτικής του ΥΠΑΑΝ.
 • Η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών συγκοινωνιακής πρόσβασης (οδικής και σιδηροδρομικής).
 • Η διασφάλιση παροχής από τον Οργανισμό στους χρήστες του λιμένα (ακτοπλόους και επιβάτες), σύγχρονων / ανταγωνιστικών λιμενικών υπηρεσιών από πλευράς ποιότητας και κόστους.
 • Η διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας ελλιμενισμού / ναυσιπλοΐας στο λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή.
 • Η προώθηση συνθηκών ανάπτυξης και λειτουργίας του λιμένος που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Συνεπώς βασική αποστολή του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. είναι η εξασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων και η εδραίωση του ρόλου του Λιμένος Ραφήνας ως «Λιμένας Πύλη» προς την νότια Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων. Καλούμαστε λοιπόν να ανταποκριθούμε με γρήγορους ρυθμούς στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται σήμερα στις θαλάσσιες μεταφορές ούτως ώστε το λιμάνι της Ραφήνας να αποτελέσει ένα σύγχρονο λειτουργικό και αναπτυξιακό παράγοντα στον λιμενικό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Υπό την σημερινή του μορφή, το λιμάνι της Ραφήνας αποτελείται:

 • Από το νεώτερο, κύριο λιμένα, ο οποίος βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του όρμου της Ραφήνας και περιλαμβάνει βόρειο προσήνεμο μόλο, νότιο υπήνεμο και κρηπιδώματα για την εξυπηρέτηση οχηματαγωγών πλοίων, συνολικού μήκους 300μ. περίπου,
 • Από τον παλαιό λιμένα, ο οποίος διαμορφώνεται νοτιότερα και περιλαμβάνει μικρό υπήνεμο μόλο και κρηπιδώματα για την εξυπηρέτηση επιβατηγών-καταμαράν και σκαφών αναψυχής, συνολικού μήκους 200μ. περίπου και
 • Από αλιευτικό καταφύγιο βορείως του προσήνεμου μόλου του κυρίως λιμένα.

Οι βασικότεροι τομείς στους οποίους ο Ο.Λ.Ρ.Α.Ε. δραστηριοποιείται σήμερα είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και η διακίνηση επιβατών και οχημάτων,
 • Η παροχή υπηρεσιών στα πλοία όπως παροχή νερού και η διαχείριση αποβλήτων, κ.α
 • Η παραχώρηση υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη του Οργανισμού,
 • Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.

Ο αλιευτικός χαρακτήρας παρότι παρουσιάζει αρκετή δραστηριότητα, δεν έχει αναδειχθεί πλήρως δεδομένου ότι οι απαραίτητες υποδομές (ιχθυόσκαλα), έχουν παραμείνει ημιτελείς και μη λειτουργικές.Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υψίστη προτεραιότητα και αδιάκοπη προσπάθεια για τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Οι ενέργειες και δράσεις του ΟΛΡ προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζουν στους παρακάτω άξονες:

 • Λειτουργία ευκολιών υποδοχής των καταλοίπων των πλοίων σε εφαρμογή της ΕΚ/59/2000,
 • Ανάθεση μελέτης για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων της Χ.Ζ. της περιοχής του λιμένα,
 • Εγκατάσταση σε χώρο πλησίον του λιμένα Μετεωρολογικού Σταθμού,
 • Εγκατάσταση στον λιμένα, σταθμού στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος
 • Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης στην περιοχή στου λιμένα. Η προώθηση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή και ασφάλειας λιμένα, αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., προς την οποία θα συμβάλλουν τα παρακάτω έργα:
 • Η βελτίωση της λειτουργικότητας του λιμένα με υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής και την εκπόνηση γενικού προγραμματικού σχεδίου με ολοκληρωμένο τεχνικό χωροταξικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό,
 • Η κατασκευή Επιβατικού Σταθμού για εφαρμογή ελεγχόμενων διαδικασιών απόπλου-κατάπλου επιβατών και οχημάτων, καθώς και ελεγχόμενης πρόσβασης στο λιμάνι,
 • Η εγκατάσταση σταθμού στα πλαίσια του εθνικού δικτύου
 • Η εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και
 • Η εφαρμογή συστήματος προγραμματισμένης συντήρησης λιμενικών υποδομών, χώρων και εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας ανά δραστηριότητα για το χρονικό ορίζοντα του 2015 προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Επιβατική Κίνηση (Ακτοπλοΐα).

 • Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και έγκαιρης ποιοτικής υλοποίησης των άμεσα απαραίτητων λιμενικών υποδομών/ανωδομών.
 • Αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και των σχετικών μελλοντικών επενδύσεων στο πλαίσιο αναβάθμισης της ασφάλειας του λιμένα και των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και αξιοποίηση των ευκαιριών του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου περί Μεταφορών.

Κίνηση Σκαφών Αναψυχής.

 • Συντονισμός/υλοποίηση της μετατροπής του Παλαιού Λιμένα Ραφήνας σε σύγχρονο καταφύγιο τουριστικών σκαφών.
 • Αναβάθμιση και κατάλληλη ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου του Παλαιού Λιμένα Ραφήνας, διασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε αυτό (αναβάθμιση της σχέσης πολίτη-θάλασσας).

Αλιευτικά σκάφη.

 • Ολοκλήρωση συμπληρωματικών έργων Αλιευτικού Καταφυγίου.

Άλλες δραστηριότητες.

 • Βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών και αναπλάσεις χώρων χερσαίας ζώνης του Οργανισμού.
 • Ανάπτυξη νέων σύγχρονων λιμενικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση υφισταμένων ή και δυνητικά νέων χρηστών του λιμένα.

Οι προαναφερθέντες στρατηγικοί στόχοι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω στρατηγικών κατευθύνσεων:

 • Εδραίωση του ρόλου του λιμένα Ραφήνας στο σύστημα λιμένων Αττικής, στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής λιμένων, μέσω της αξιοποίησης της στρατηγικής του θέσης.
 • Αξιοποίηση κοινοτικών, δημοσίων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των άμεσα απαραίτητων έργων λιμενικών υποδομών/ανωδομών και έργων αναβάθμισης της συγκοινωνιακής πρόσβασης στο λιμάνι.
 • Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμανιού.
 • Σταδιακός οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Οργανισμού, κυρίως για την παροχή ποιοτικά αποδεκτών λιμενικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και αυτοχρηματοδότησης της ίδιας ανάπτυξης-σταδιακή ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του λιμανιού.
 • Παροχή ελκυστικών/ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών από πλευρά ποιότητας και κόστους, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ικανοποίηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή Αττικής (συμπληρωματικότητα με τους άλλους λιμένες Αττικής), στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών (Λευκή Βίβλος), αποτελεσματική επικοινωνία των δραστηριοτήτων υπηρεσιών/πλεονεκτημάτων του λιμένα προς τους δυνητικούς χρήστες του (ακτοπλοϊκές εταιρείες, επιβάτες κ.α.)
 • Προώθηση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή και ασφάλειας λιμένα (χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης).
 • Διασφάλιση καλών σχέσεων συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση –συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
 • Η προοπτική επέκτασης, βελτίωσης και ανάδειξης του επιβατηγού, του τουριστικού και αλιευτικού χαρακτήρα του λιμένα Ραφήνας είναι βασικός σκοπός του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Τα απαιτούμενα έργα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, όπως έχουν προγραμματιστεί από ΥΠΑΑΝ και ΟΛΡ παρουσιάζονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Τα σχέδια δράσης που καλείται ο ΟΛΡ να υλοποιήσει στην επόμενη πενταετία εστιάζουν κατά σειρά:

 • Στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των λιμενικών του υποδομών, ώστε να καταστεί εφικτή η παροχή σύγχρονων λιμενικών υπηρεσιών στην εξυγίανση και ανάπτυξη των επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του με κύριο και πρωτεύοντα στόχο τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Τη λεπτομερή αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πνοής, ώστε αφενός μεν να προετοιμάσουν άριστα τον Οργανισμό για τα επόμενα βήματα ανάπτυξής του, αφετέρου δε να τον καταστήσουν σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό στο νέο διαμορφούμενο πλαίσιο αγοράς λιμενικών υπηρεσιών.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάσει του Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 2261/27.06.01), έγινε η μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας (Ν.Π.Δ.Δ.) σε ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας Α.Ε.». Η λειτουργία του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας διέπεται από το συνδυασμό των νόμων 2932/2001 (Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες) και 3429/2005 (Νόμος περί ΔΕΚΟ) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των νόμων περί ανωνύμων εταιρειών... pdf-icon     pdf-icon

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

xlsx-win-icon xlsx-win-icon xlsx-win-icon xlsx-win-icon
Στατιστικά κίνησης ανά προορισμό 2009-2010 Στατιστικά κίνησης επιβατών 2006-2010 Στατιστικά κίνησης επιβατών-οχημάτων Στατιστικά κίνησης οχημάτων 2006-2010

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες/ 24ωρο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: ΟΧΙ, μη υπόχρεο λιμάνι
Διαχείριση απορ/των: Ναι
Διαχείριση υγρών απορ/των:  Ναι

Μήκος προβλήτας: 342m Ε/Γ-Ο/Γ-140m ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
Αριθμός προβλητών:  13 Ε/Γ-Ο/Γ-2 ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
Αγκυροβόλιο: -
Βάθος: 4,5μ-12,5μ.

Υπηρεσίες: Ακτοπλοΐα, Αλιευτικό καταφύγιο, Ναυτικός όμιλος
Παροχή φρέσκου νερού: Ναι
Επιβατικοί Σταθμοί: Ναι, 1 κλειστός A/C, 2 ανοιχτά στέγαστρα
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο:  10 χλμ

Σταθμός Ταξί: Ναι
Σταθμός λεωφορείων: ΄>Ναι
Απόσταση από κέντρο της πόλης:  100 μ
Λοιπές υπηρεσίες: Wi-Fi

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.elime.gr/rafina#sigProIdc02f9e77d3

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς