Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. - Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ύστερα από συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώμα που πραγματοποιήθηκε στις 16/10/2015, έχει ως εξής:

1. Ανδρέας Νταής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Ευάγγελος Χίσσας, Αντιπρόεδρος

3. Σπυρίδων Τζάφος, Μέλος

4. Λιάγκος Αθανάσιος, Μέλος

5. Τακλάκογλου Παναγιώτης, Μέλος Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.

6. Καρώνας Δημήτριος, Μέλος Εκπρόσωπος Εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

7. Τσάτσας Χαρίλαος, Μέλος Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του, θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε το λιμάνι να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του, αναλαμβάνοντας κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών με διαφάνεια συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. Σημαντικός παράγοντας θα σταθεί η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς, καθώς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

Read 1577 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς