Ο.Λ.ΚΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στο Λιμένα Γαΐου Παξών

Την 21/7/2020 ο Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου σύμβαση ύψους 297.600 € που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στο Λιμένα Γαΐου Παξών στο πλαίσιο του έργου THEMIS-πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG.

Το έργο με τίτλο THEMIS (Territorial and maritime network supporting the small cruises development) αφορά την χρηματοδότηση της αναβάθμισης του λιμανιού του Γαΐου για να μπορεί να υποδέχεται κρουαζιερόπλοια μικρής δυναμικότητας.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού αναμένεται ότι θα συμβάλει θετικά τόσο στην άνοδο της τουριστικής κίνησης προς το νησί όσο και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Εκτός από τις πλωτές προβλήτες η χρηματοδότηση αφορά επίσης υποδομές, όπως είναι η δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού, η συντήρηση κρηπιδωμάτων, η βελτίωση της ανωδομής και του δικτύου φωτισμού, πλακοστρώσεις κλπ.

Επιπλέον, από την αναβάθμιση του λιμανιού θα υπάρξουν άμεσα οφέλη και για τον τοπικό πληθυσμό, αφού θα μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε αυτό.

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση έργων, ανέρχεται στο 1.000.000 €.
Εντός του Αυγούστου ο Ο.Λ.ΚΕ ΑΕ θα δημοπρατήσει την κατασκευή του Νέου Επιβατικού Σταθμού για το Λιμένα του Γαΐου.

 

Read 875 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς