Έγκριση πρότασης χρηματοδότησης έργων Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με τον Λιμένα της Βενετίας και το Υπουργείο Υποδομών της Ιταλίας υπέβαλε πρόταση στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς "Συνδέοντας την Ευρώπη" [C.E.F.]. Ειδικότερα υπέβαλε πρόταση έργων, στο γενικό φάκελο (ανταγωνιστικό), που αφορούσε τις μεταφορές με τίτλο ΜoS Venice-Patras: Developing and upgrading of the East-Mediterranean MoS link Italy-Greece.

Η πρόταση υπεβλήθη την 07/02/2017 στoν Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων [INEA] της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία και αξιολόγηση, ανάμεσα σε άλλες τριακόσιες σαράντα εννέα προτάσεις , η πρόταση έγινε αποδεκτή. Είναι η μοναδική που αφορά σε λιμενικές υποδομές ανάμεσα στις συνολικά επτά προτάσεις της χώρας μας που προκρίθηκαν.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., συμμετέχει με προτεινόμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 930.000,00€, εκ των οποίων το ποσό των 279.000,00€, αποτελεί χρηματοδότηση από το CEF, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 651.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πρότασης ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., θα εκτελέσει έργα βελτίωσης της ασφάλειας των πλοίων με την κατασκευή δύο ναυδέτων καθώς και την ανακατασκευή-τροποποίηση κρηπιδωμάτων ώστε να μπορούν να ελλιμενίζονται ρυμουλκά, πυροσβεστικά και λοιπά βοηθητικά σκάφη.

Αναμένεται σύντομα η υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των εταίρων του Έργου και της ΙΝΕΑ, ενώ τα έργα-δράσεις της πρότασης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2020. Με τα ανωτέρω έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του μέχρι σήμερα επενδυτικού προγράμματος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά προγράμματα, για την προσεχή τριετία, ανέρχεται σε 4εκ. (τέσσερα εκατομμύρια).

Η εξάντληση των περιθωρίων αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την επέκταση, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Υποδομών του καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Με τις ως άνω δράσεις ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ενισχύει την τοπική οικονομία, αφού το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αναμένεται να κατευθυνθεί στην τοπική αγορά, ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας μέσω του εργατοτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού που θα εμπλακεί στην εκτέλεση των έργων.

Read 1265 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς