Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προχωρά με εντατικό ρυθμό τις διαδικασίες για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου στο λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού, έχοντας ολοκληρώσει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων ενεργειών.

Ένα σύντομο ιστορικό:

  • Κατόπιν έκδοσης του επικαιροποιημένου νόμου 4146/2013 περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», η διοίκηση της ΟΛΡ ΑΕ, προχώρησε στην έκδοση Απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΡ ΑΕ (Αρ. Aπόφ. 14.11β/19.12.2013), προκειμένου να ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της άδειας του Υδατοδρομίου του λιμένα Αγίας Μαρίνας Γραμματικού.
  • Τον Μάρτιο του 2014, ανατέθηκε στην εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια» η αδειοδότηση του Υδατοδρομίου.
  • Στη συνέχεια, η ΟΛΡ ΑΕ, προχώρησε στη εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης της πλωτής προβλήτας του Υδατοδρομίου.
  • Στις 13 Μαρτίου του 2015, εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας δικαιοδοσίας ΟΛΡ ΑΕ», με ΑΔΑ:6P2HOP1K-ΞΚ5.
  • Τον Απρίλιο του 2016 ολοκλήρωθηκε η εγκατάσταση της πλωτής προβλήτας του Υδατοδρομίου.
  • Τέλος, η ΟΛΡ ΑΕ προχώρησε σε αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτιρίου εξυπηρέτησης του λιμένα Αγίας Μαρίνας με σκοπό τη στέγαση των γραφείων υπηρεσιών του Υδατοδρομίου εντός του οποίου θα γίνεται το check-in και ο έλεγχος των επιβατών.

Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω ενέργειες και πολύ σύντομα θα προμηθευτούμε μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, μια Μαγνητική Πύλη και ένα Ακτινοσκοπικό μηχάνημα (Χ-Ray), τα οποία θα εγκατασταθούν εντός του γραφείου υπηρεσιών του Υδατοδρομίου για τον έλεγχο των επιβατών και των αποσκευών.

Μετά την προμήθεια και εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού, θα προβούμε στην έγγραφη ειδοποίηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιθεώρηση που προβλέπει ο Ν.4146/2013, με σκοπό την έκδοση της άδειας του Υδατοδρομίου.

Read 1809 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς