Τα έσοδα της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Τα έσοδα της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. για το εννιάμηνο του 2016 παρουσίασαν αύξηση 10,17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καθώς τα συνολικά έσοδα εννιαμήνου ανήλθαν σε € 1.729.019 έναντι € 1.569.453 το 2015 και ο προϋπολογισμός έκλεισε με θετική απόκλιση 11,3%.

Τα έξοδα της εταιρείας για την συγκεκριμένη περίοδο παρουσίασαν αύξηση 6,94% καθώς προέκυψαν έκτακτα γεγονότα που έχρηζαν την άμεση αντιμετώπισή τους.

Τα κέρδη προ φόρων για το εν λόγω διάστημα ανέρχονται σε € 470.770.

Τα διαθέσιμα της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. για το εννιάμηνο του 2016 δεν παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. συνεχίζει μέσω στοχευμένων ενεργειών στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων και τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Read 1531 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς