ΟΛΕ: Συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας

Συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας: Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης εντός Ιανουαρίου 2021 με θέμα την υποβολή προτάσεων από τους χρήστες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ προχώρησε στην συγκρότηση των μελών του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας, το οποίο θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη για πρώτη φορά μέσα στον Ιανουάριο 2021, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρινάκη, με αντικείμενο εργασίας την επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνεδρίασης του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα, ο Ο.Λ.Ε ΑΕ απέστειλε έγγραφο προς τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων, με το οποίο ζήτησε να υποβάλλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.
Επιπλέον, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ζήτησε εγγράφως τις απόψεις και άλλων συνεργαζόμενων με το Λιμένα Ελευσίνας εταιρειών, των οποίων οι προτάσεις θα συνεκτιμηθούν από το Συμβούλιο με σκοπό την μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ της αγοράς και του Λιμένα.
Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:
· Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
· Δήμο Ελευσίνας
· Περιφέρεια Αττικής
· Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας
· Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας
· Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος
· Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
· Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας
· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
· Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία
· Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος
· Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ σε θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα προς τους χρήστες του. Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

 

 

Read 111 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας