1

Ε.ΛΙΜ.Ε.

Περισσότερα

2

Λιμάνια-Μέλη

Περισσότερα

3

4

Κρουαζιέρα

Περισσότερα


5

Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Περισσότερα

6

Άρθρα/Ομιλίες

Περισσότερα

7

Λιμενική Βιβλιογραφία

Περισσότερα

8

Λιμενική Πολιτική

Περισσότερα

 • Η Ε.ΛΙΜ.Ε
 • Τομείς Δραστηριότητας
 • Πρόεδρος Ε.ΛΙΜ.Ε.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι εταιρία αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Στόχος είναι ο συντονισμός των μελών της με σκοπό την ανάπτυξη λιμενικής πολιτικής ,τη συμμέτοχη των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη και την δημιουργία εύρωστων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Read More

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Ένωση είναι οι παρακάτω:

Μεταφορές, Ναυτιλία, Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Διεθνείς Σχέσεις, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Read More

Ο Άγγελος Καρακώστας το Δεκέμβριο του 2017 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (E.ΛΙΜ.Ε.).Τον Αύγουστο του 2016 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Read More

elime poseidonia

elime logo

Η Λιμενική βιομηχανία με όλες τις επί μέρους δραστηριότητές της, έχουν από την λειτουργική τους φύση μία παγκοσμιότητα.

Οι εξελίξεις στην Παγκόσμια Λιμενική βιομηχανία είναι ραγδαίες και επομένως οι Λιμενικοί Οργανισμοί πρέπει να δείχνουν την απαιτούμενη εξωστρέφεια έτσι ώστε αυτές να επικοινωνούνται κατάλληλα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ΕΛΙΜΕ και τα Λιμάνια – Μέλη της έχουν σαν στρατηγική επιλογή την συμμετοχή τους είτε συνολικά (μέσω της ΕΛΙΜΕ), είτε μεμονωμένα (σαν ανεξάρτητοι Λιμενικοί Οργανισμοί), σε Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις, με σκοπό την διαφήμιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με την παγκόσμια Λιμενική Κοινότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 • Σκάγιαννης Παντολέων του Δημητρίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τοζίδης Γεώργιος του Μάρκου - Μενελάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Παπαδούλης Απόστολος του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ψαθά Ευαγγελία του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Κλείτσας Ιωάννης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος
 • Παπανδρέου Αριστείδης-Κων/νος του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Τζήμος Κων/νος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Σακελλαρίου Νικόλαος του Γραμμένου, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος
 • Μπασδάνης Αριστοτέλης του Αχιλλέα, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Κρητικός Θωμάς του Νικολάου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), μη εκτελεστικό μέλος

Από το 1881 έως το 1973 φορέας διοίκησης του λιμένα Βόλου ήταν το Λιμενικό Ταμείο Βόλου. Το Λιμενικό Ταμείο Βόλου, όπως και τα υπόλοιπα Λιμενικά Ταμεία, λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του ΥΕΝ. Το 1973 ενοποιήθηκε με το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου υπό την κοινή ονομασία «Λιμενικό Ταμείο Μαγνησίας». Με τον Ν. 2932/2001 το Λιμενικό Ταμείο Μαγνησίας διαιρέθηκε εκ νέου σε Λιμενικό Ταμείο Βόλου και Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. Με τον ίδιο Νόμο, το Λιμενικό Ταμείο Βόλου καταργήθηκε και έδωσε τη θέση του στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Βόλου (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)» ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης του λιμένα Βόλου, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Λιμενικού Ταμείου. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του λιμένα Βόλου παραχωρήθηκαν στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε το Νοέμβριο 2002. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης κατά δέκα (10) χρόνια το μέγιστο. Το ετήσιο αντάλλαγμα της παραχώρησης ορίζεται στα άρθρα 5.2 και 5.3 της σύμβασης.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

 

pdf-icon

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2000-2010

    xlsx-win-icon

 

Ώρες λειτουργίας: 24 ώρες,365 ημέρες το χρόνο
Εφαρμογή κώδικα ISPS: ΝΑΙ
Διαχείριση απορ/των: ΝΑΙ
Διαχείριση υγρών απορ/των:  ΝΑΙ

Μήκος προβλήτας: 460μ.
Αριθμός προβλητών:  1
Αγκυροβόλιο: -
Βάθος: 9μ-11μ.

Υπηρεσίες: Πλοηγική υπηρεσία, Ρυμουλκά
Παροχή φρέσκου νερού: ΝΑΙ
Επιβατικοί Σταθμοί: 550τ.μ.
Πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο:  30χλμ

Σταθμός Ταξί: 20μ
Σταθμός λεωφορείων: 500μ
Απόσταση από κέντρο της πόλης:  1000μ
Λοιπές υπηρεσίες: Γρ. πληροφοριών, WiFi

Τα μέλη μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας